BADRUM och TOALETTER

Tinal Bygg AB renovera badrumet .

TINAL BYGG AB har tilldelats behörighet för arbeten enligt BBV , Byggkeramikrådets Branshregler för våtrum.

Reglarna är framragna med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler.

BFS 2011:6 med ärdringar till och med BFS 2015:3 , BBR

Behörighetsnummer 201710312